Полезно

  • За ваше улеснение можете да изпратите документите за превод по куриер, да заявите вашата поръчка на място в офиса, по електронна поща или телефон и да ги получите обратно по предпочитан от вас начин.

  • Преди да представите документите в агенцията, трябва да проверите дали:

    • са положени печати и подписи на съответните издаващи институции и служители;

    • подписите на физическите лица са нотариално заверени (за декларации, пълномощни и др.);

    • документите, издадени от държава, различна от България, трябва да бъдат снабдени с апостил (правна заверка, която прави даден документ от една държава валиден в друга, при условие че и двете са подписали Хагската конвенция от 1961. за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове) или заверки от съответното посолство, или Министерство на външните работи на издаващата държава;